top of page

 התקנת מז"חים ומפריד שומן

ברשותי אישורים ורישיונות ומעל עשרים שנות ניסיון בתחומים אלה:

 

  • התקנת מז"ח קבוע ובדיקתו השנתית.

  • התקנות של מז"חים בכל הגדלים.

  • התקנת מפרידי שומן באזורים שונים בארץ כולל התקנות במקומות צרים ובעייתיים ובכל גודל אפשרי.

bottom of page